Alexanderteknik

 Alexanderteknik er en måde at frigøre kroppen fra dens vanemæssige “fængsel”.

Fysiske problemer (undtagen de akut opståede ved traumer eller lignende) er som regel opstået over tid ved forkert, ubalanceret brug af kroppen og bevidstheden.

Denne ubalancerede brug har med tiden genereret så meget stress i systemet at det manifesterer sig som et egentligt symptom.

Alexander brugte ordene “forkert brug” om fænomenet, denne forkerte brug bliver så nærmest programmeret ind i og fastholdt i systemet. Det bliver vores normalindstilling så at sige.

Når vi så aflærer disse led og muskelbelastende vaner dukker en ny og mere ubesværet brug frem nedenunder, den lethed og ubesværethed vi besad som helt små vil komme indenfor rækkevidde igen, men denne gang på en bevidst måde så vi altid kan genopbygge den. 
 
Altså en form for ejerskab over kroppens funktion og velbefindende.

Kontakt Torben på mobil 2585 0552 eller skriv til os, hvis du vil vide mere.

Torben Nielsen